Virpi Suninmäki ja Pasi Suninmäki Malmin Korupajasta vuoden yrittäjäksi

Malminseudun Yritysyhdistyksen hallitus on valinnut vuoden 2024 yrittäjiksi sisarukset Virpi ja Pasi Suninmäen Malmin Korupajasta.

Lisää vuoden yrittäjästä voit lukea Malminseudun Yrityslehdestä, joka ilmestyy kesäkuussa 2024.

Malminseudun Yritysyhdistys Vuoden yrittäjät 2024 Malmin Korupaja
MSY:n vuosikokouksessa 23.4.2024 palkittiin vuoden 2024 malminseutulaisina yrittäjinä Virpi ja Pasi Suninmäki Malmin Korupajasta. Kuvassa vasemmalta yhdistyksen pj. Lisbet Sipilä, Virpi Suninmäki, Pasi Suninmäki ja yhdistyksen uudeksi pj:ksi valittu Jukka Aro.