Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Yleistä

Vuoden aikana toimitaan aktiivisesti jäsenistön edunvalvojana sekä tiedonvälittäjänä jäsenistön ja kaupungin sekä muiden sidosryhmien välillä näin parantaen jäsenistön toimintaedellytyksiä.

Järjestötoiminta

Pyritään nostamaan jäsenmäärää koko Koillis-Helsingin alueella (postinumerot 00700-00790). Näin saadaan alueella toimivien yritysten tarpeet varmemmin kaupungin kuuluville.

Tuetaan kaupungin elinkeinopäällikköä hänen tavoitteissaan tehdä Helsingistä Suomen yritysmyönteisin kaupunki.

Seurataan kaava- ja liikennesuunnittelua ja annetaan lausunnot -kommentoitaviksi tulleista asemakaavaehdotuksista.

Pidetään yhteyttä Helsingin eri  toimialoihin, pysäköinninvalvontaan sekä muihin alueella toimiviin yhdistyksiin ja liiketalousopisto Perhoon (Helmi). Osallistutaan kaupunginosayhdistyksen tapahtumiin jakamalla niissä tietoa yhdistyksen toiminnasta ja jäsenistöstä.

Yhdistyksen työryhmä jatkaa aktiivista yhteydenpitoa Kaupunkiympäristö/Tontit ja Maaomaisuus kanssa alueen teollisuustonttien jatkon turvaamiseksi ja alueiden imagon nostamiseksi.

Valitaan vuoden 2019 malmilainen yrittäjä, joka julkistetaan ja palkitaan kevätkokouksessa.

Tiedotus

Suunnitellaan alueen yritysluettelo / toimintahakemisto yhteistyössä Koillis-Helsingin Lähitieto Oy:n kanssa. Hankitaan luetteloon jäsenistöä hyödyntäviä artikkeleita.

Päivitetään ja ylläpidetään Yhdistyksen kotisivuja, www.malminseudunyritysyhdistys.fi. Kotisivujen teknisestä ylläpidosta vastaa Anu Pelkonen Fiilispaja Oy.

Tiedotetaan sähköpostitse jäsenistöä koskevista asioista

Tehdään vuoden 2020 seinäkalenteri, josta jäsenet voivat varata ilmoitustilaa. Kalenteri jaetaan kaikille jäsenille ja sidosryhmille.

Tattarisuon opastaulu pidetään ajan tasalla Helsingin kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Käytännön toimista vastaa tällä hetkellä yhteistyösopimuksen mukaisesti Merkas Oy (puh: 09 389 4783, s- posti merkas.oy@kolumbus.fi)

Verkostoituminen ja virkistys

Yhdistys järjestää jäsenistölleen mm. verkostoitumis- ja virkistymismatkan Baden Baden syksyllä.

Hallinto

Yhdistyksen käytännön toiminnasta vastaa hallitus, joka kokoontuu tarpeen mukaan noin kuusi kertaa vuoden aikana. Sääntömääräinen vuosikokous ajankohtaisine esitelmineen pidetään keväisin erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Hallitusten jäsenten yhteystiedot Iöytyvät yhdistyksen kotisivuilta.

Helsinki 15.4.2019

 

Hallitus