Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Yleistä
Vuoden aikana toimitaan aktiivisesti jäsenistön edunvalvojana sekä tiedonvälittäjänä jäsenistön ja kaupungin sekä muiden sidosryhmien välillä näin parantaen jäsenistön toimintaedellytyksiä.

Järjestötoiminta
Pyritään nostamaan jäsenmäärää koko Koillis-Helsingin alueella (postinumerot 00700-00790). Näin saadaan alueella toimivien yritysten tarpeet varmemmin kaupungin kuuluville.
Pidetään yhteyttä Helsingin eri toimialoihin, pysäköinninvalvontaan sekä muihin alueella toimiviin yhdistyksiin. Osallistutaan kaupunginosayhdistyksen tapahtumiin jakamalla niissä tietoa yhdistyksen toiminnasta ja jäsenistöstä.
Yhdistyksen työryhmä jatkaa aktiivista yhteydenpitoa Kaupunkiympäristö/Tontit ja Maaomaisuus kanssa alueen teollisuustonttien jatkon turvaamiseksi ja alueiden imagon nostamiseksi.
Valitaan vuoden 2021 malmilainen yrittäjä, joka julkistetaan ja palkitaan kevätkokouksessa.

Tiedotus
Jatketaan yhteistyötä Koillis-Helsingin Lähitieto Oy:n kanssa.
Päivitetään ja ylläpidetään yhdistyksen kotisivuja. Kotisivujen teknisestä ylläpidosta vastaa Anu Pelkonen / Fiilispaja.
Tiedotetaan sähköpostitse jäsenistöä ajankohtaisista asioista.
Tehdään vuoden 2022 seinäkalenteri, josta jäsenet voivat varata ilmoitustilaa. Kalenteri jaetaan kaikille jäsenille ja sidosryhmille.
Tattarisuon opastaulu pidetään ajan tasalla. Käytännön toimista vastaa tällä hetkellä yhteistyösopimuksen mukaisesti Merkas Oy.

Verkostoituminen ja virkistys
Syyskokousmatkaa ei järjestetä Covid19-pandemian takia. Asiaan palataan taas, kun se on mahdollista.
Yhdistys käynnistää jäsenistölleen järjestettävän MSY-Golf harrastajaryhmän mahdollisuuksien mukaan.

Hallinto
Yhdistyksen käytännön toiminnasta vastaa hallitus, joka kokoontuu tarpeen mukaan noin kuusi kertaa vuoden aikana. Sääntömääräinen vuosikokous ajankohtaisine esitelmineen pidetään keväisin erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Hallitusten jäsenten yhteystiedot löytyvät yhdistyksen kotisivuilta.

Helsinki 4.3.2021

Hallitus