Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Yleistä

Vuoden aikana toimitaan aktiivisesti jäsenistön edunvalvojana sekä tiedonvälittäjänä jäsenistön ja kaupungin sekä muiden sidosryhmien välillä, näin parantaen jäsenistön toimintaedellytyksiä.

Järjestötoiminta

Pyritään nostamaan jäsenmäärää koko Koillis-Helsingin alueella (postinumerot 00700–00790). Näin saadaan alueella toimivien yritysten tarpeet varmemmin kaupungin kuuluville.
Pidetään yhteyttä Helsingin eri toimialoihin, pysäköinninvalvontaan sekä muihin alueella toimiviin yhdistyksiin.
Osallistutaan kaupunginosayhdistyksen tapahtumiin jakamalla niissä tietoa yhdistyksen toiminnasta ja jäsenistöstä. Yhdistyksen työryhmä jatkaa aktiivista yhteydenpitoa Kaupunkiympäristö/Tontit ja Maaomaisuus kanssa alueen teollisuustonttien jatkon turvaamiseksi ja alueiden imagon nostamiseksi.
Valitaan vuoden 2024 malminseutulainen yrittäjä, joka julkistetaan ja palkitaan kevätkokouksessa.

Tiedotus

Jatketaan yhteistyötä Koillis-Helsingin Lähitieto Oy:n kanssa.
Päivitetään ja ylläpidetään yhdistyksen kotisivuja, www.malminseudunyritysyhdistys.fi, Facebookin ja Linkedin kautta pääsee ajankohtaisiin asioihin. Kotisivujen teknisestä ylläpidosta vastaa Anu Pelkonen, Fiilispaja.
Tiedotetaan sähköpostitse jäsenistöä ajankohtaisista asioista. Tehdään vuoden 2025 seinäkalenteri, josta jäsenet voivat varata ilmoitustilaa. Kalenteri jaetaan kaikille jäsenille ja sidosryhmille.

Verkostoituminen ja virkistys

Syyskokousmatka pyritään järjestämään 11.–14.9.2024 Skotlannin Edinburghiin. Asiaan palataan, kunhan tiedämme enemmän matkasta.

Hallinto

Yhdistyksen käytännön toiminnasta vastaa hallitus, joka kokoontuu tarpeen mukaan noin 10 kertaa vuoden aikana.
Sääntömääräinen vuosikokous ajankohtaisine esitelmineen pidetään keväisin, erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Hallitusten jäsenten yhteystiedot löytyvät yhdistyksen kotisivuilta.

Helsinki 14.3.2024
Hallitus