Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Yleistä

Vuosi 2023 on Yhdistyksen 40-vuotis juhlavuosi. Vuoden aikana toimitaan aktiivisesti jäsenistön edunvalvojana sekä tiedonvalittajana jäsenistön ja kaupungin sekä muiden sidosryhmien välillä, näin parantaen jäsenistön toimintaedellytyksiä.

Järjestötoiminta

Pyritään nostamaan jäsenmäärää koko Koillis-Helsingin alueella (postinumerot 00700- 00790). Näin saadaan alueella toimivien yritysten tarpeet varmemmin kaupungin kuuluville.

Pidetään yhteyttä Helsingin eri toimialoihin, pysäköinninvalvontaan sekä muihin alueella toimiviin yhdistyksiin.

Osallistutaan kaupunginosayhdistyksen tapahtumiin jakamalla niissä tietoa yhdistyksen toiminnasta ja jäsenistöstä. Yhdistyksen työryhmä jatkaa aktiivista yhteydenpitoa Kaupunkiympäristö/Tontit ja Maaomaisuus kanssa alueen teollisuustonttien jatkon turvaamiseksi ja alueiden imagon nostamiseksi.

Valitaan vuoden 2023 malminseutulainen yrittäjä, joka julkistetaan ja palkitaan kevätkokouksessa.

Tiedotus

Jatketaan yhteistyötä Koillis-Helsingin Lähitieto Oy:n kanssa.

Päivitetään ja ylläpidetään yhdistyksen kotisivuja, www.malminseudunyritysyhdistys.fi. Kotisivujen teknisestä ylläpidosta vastaa Anu Pelkonen Fiilispaja.

Tiedotetaan sähköpostitse jäsenistöä ajankohtaisista asioista. Tehdään vuoden 2024 seinäkalenteri, josta jäsenet voivat varata ilmoitustilaa. Kalenteri jaetaan kaikille jäsenille ja sidosryhmille. Yhdistyksen 40-vuotis Historiikki jaetaan jäsenistölle.

Verkostoituminen ja virkistys

Syyskokousmatka pyritään järjestämään. Asiaan palataan, kunhan tiedämme enemmän matkasta.

Hallinto

Yhdistyksen käytännön toiminnasta vastaa hallitus, joka kokoontuu tarpeen mukaan noin 10 kertaa vuoden aikana.

Sääntömääräinen vuosikokous ajankohtaisine esitelmineen pidetään keväisin, erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Hallitusten jäsenten yhteystiedot löytyvät yhdistyksen kotisivuilta.

Helsinki 6.4.2023

Hallitus