TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020

HALLINTO
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 09.06.2020, paikka: Tattarihovi, Jarrutie 1. Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa.
Hallituksen kokoonpano oli seuraava: Lisbet Sipilä, Jan Andersson, Kauko Koskinen, Esa Laine, Kai Malmgren, Kari Uuksulainen, Lauri Elers, Tapani Holm, Jukka Aro, Sami Mannila, Sedat Yusul ja Sirpa Ranta. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Lisbet Sipilä, varapuheenjohtajana Jan Andersson, sihteerinä ja rahastonhoitajana Sirpa Ranta.

JÄSENET
Jäseniä vuoden lopussa oli 135.
Yhdistyksen jäsenmaksu oli 50 €. Erillistä liittymismaksua ei peritty.
Kalenteritoimikunta toimitti vuodelle 2020 kalenterin. Kalenteri jaettiin jäsenille.
Jäsenille lähetettiin tiedotteita sähköpostitse, joissa käsiteltiin Malminseudun alueen asioita.
Yhdistyksen kotisivujen kautta päivitettiin tiedot jäsenistöstä sekä ajankohtaisista asioista. Anu Pelkonen Fiilispaja Oy:stä on tehnyt yhteistyötä yhdistyksen kanssa tiedottamisessa ja kotisivujemme päivittämisessä.

MALMINSEUDUN YRITYSLEHTI
Yhdistys teki sopimuksen Koillis-Helsingin Lähitieto Oy:n kanssa liitelehdestä, Malminseudun yritystieto 2020. Yhdistys toimittaa aineistot toimitukseen.
KH Lähitieto myy ilmoituksia lehteen. Yhdistys tiedottaa asiasta jäsenilleen.

EDUNVALVONTA
Malminseudun yrittäjien aseman parantamiseksi yhdistyksen edustajat kävivät neuvotteluja eri tahojen kanssa.
Malmin lentokentän säilyminen on ollut yhdistyksen yksi tärkeistä asioista.
Tattarisuon alueen siisteys ja alueella toimivien yritysten toimintamahdollisuus ovat vahvasti yhdistyksen asiana. Hallituksen pienryhmä on pitänyt useita tapaamisia kaupungin virkamiesten kanssa Tattarisuon ja ympäristön siisteyden parantamiseksi.
Alueen rakennuslupia on selvitetty Helsingin kaupungin kanssa.

VUODEN YRITTÄJÄ
Vuoden malmilaiseksi yrittäjäksi valittiin Tapio Oksanen, Kuljetus Oksanen Oy:stä.

MUUTA
Syksyn kokousmatkaa ei järjestetty Covid-pandemian takia.
Taisia Gluschkoff tekee väitöskirjaa teollisuusalueen ympäristövalvonnasta ja -rikoksista.

MUISTAMISET
Hallitus on muistanut 70-vuotiasta Niemen Romukauppa Oy:tä.
Muistettiin Kari Uuksulaista 60-vuotispäivän takia. Muistettiin Jukka Aroa hänen 40-vuotispäivänään.

Hallitus