TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

Hallinto

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 04.04.2018.

Paikka: Perho-Liiketalousopisto. Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa.

Hallituksen kokoonpano oli seuraava: Lisbet Sipilä, Kauko Koskinen, Esa Laine, Kai Malmgren, Eila Lohilahti, Kari Uuksulainen, Seppo Hiekkaranta, Tapani Holm, Hannu Laaksonen,

Jan Andersson, Jukka Aro, Harri Karppinen ja Katriina Klen.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Lisbet Sipilä, varapuheenjohtajana Seppo Hiekkaranta, sihteerinä Eila Lohilahti ja rahastonhoitajana Sirpa Ranta.

 

Jäsenet

Jäseniä vuoden lopussa oli 152.

Yhdistyksen jäsenmaksu oli 50 €. Erillistä liittymismaksua ei peritty.

Kalenteritoimikunta toimitti vuodelle 2018 kalenterin. Kalenteri jaettiin jäsenille.

Jäsenille lähetettiin tiedotteita sähköpostitse, joissa käsiteltiin Malminseudun alueen asioita. Yhdistyksen kotisivujen kautta päivitettiin tiedot jäsenistöstä sekä ajankohtaisista asioista.

 

Malminseudun Yrityslehti

Yhdistys teki sopimuksen Koillis-Helsingin Lähitieto Oy:n kanssa liitelehdestä, Malminseudun yritystieto 2018. Yhdistys toimittaa aineistot toimitukseen. KH Lähitieto myy ilmoituksia lehteen. Yhdistys tiedottaa asiasta jäsenilleen.

 

Edunvalvonta

Malminseudun yrittäjien aseman parantamiseksi yhdistyksen edustajat kävivät neuvotteluja eri tahojen kanssa.

Malmin lentokentän ja Tattarisuon teollisuusalueen säilyminen ovat olleet yhdistyksen yksi tärkeistä asioista. Kentän ystävistä Timo Hyvönen kertoi yhdistyksessämme laajasti lentokentän tapahtumista  ja saivat mm. valitusluvan Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Helenin lämpövoimalan sijoituspaikkaa on kaavailtu Tattarisuolle. Lähetimme Ely-keskukselle kirjallisen mielipiteemme asiasta.

Työryhmä Andersson-Aro-Ojajärvi-Koskinen-Laavainen ovat pitäneet useita palavereja kaupungin virkamiesten kanssa vuokrasopimusten jatkoa ajatellen.

Kauko Koskinen on tehnyt valtuustoaloitteen vuokrasopimusten jatkamisesta.

Tattarisuon yrittäjille ja tonttien haltijoille lähetettiin kirje, jossa kutsuttiin kaikkia alueen siivoustalkoisiin. Talkoolaisille tarjottiin juomia ja hernekeittoa.

Malmilaiseksi yrittäjäksi valittiin Kuntoutus-Karppinen Oy:sta Harri Karppinen.

 

Muuta

Perho-liiketalousopiston kanssa on ollut hyviä kokemuksia liittyen koululta saatuihin harjoittelijoihin. Yrittäjät voisivat käyttää myös oppisopimuksia.

Perinteisen syysmatkan teimme Prahaan omakustannushintaan. Matkalla oli mukana 20 henkilöä.

 

Muistamiset

Muistettiin entistä hallituksen jäsentä Kalevi Virtasta, joka siirtyi ajasta iäisyyteen.

 

Hallitus