Jäsentiedote Tattarisuon rakennuslupa-asioista

Arvoisa jäsen,

Olemme saaneet paljon palautetta rakennusluvista ja niihin liittyvistä epäselvyyksistä. Yhdistyksen hallituksen edustajat ovat pitäneet 5.1.2022 yhteistyökokouksen Helsingin kaupungin eri toimialojen vastuullisten henkilöiden kanssa. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa rakennuslupa- ja vuokrausasioita.

Tattarisuon rakennuslupa-asiat

Tonttien vuokrasopimuksen kesto ja määräaikaisten rakennuslupien voimassaoloaika eivät välttämättä mene yksiin. Kaupungilla on nyt tehty yhteistyötä (Tattarisuo –projekti), jossa näitä molempia pyritään tarkastelemaan rinnakkain.

Projektissa katsotaan määräaikaisia rakennuslupia, erityisesti niitä, jotka ovat menneet / ovat menossa umpeen ja otetaan niihin liittyen yhteyttä vuokralaiseen ja annetaan tarvittaessa kehotuksia.

Muista reagoida kehotukseen välittömästi!

Jos vuokrasopimusta on jäljellä, on mahdollista hakea uusi rakennuslupa, tai vanha halli voidaan purkaa ja hakea uudelle rakennukselle lupa, toiminnanharjoittajan tarpeiden mukaan. Ongelmallisten kohteiden vuokrasopimus- ja rakennuslupa-asiat katsotaan yhdenaikaisesti Tattarisuo-projektissa.

Uusiin rakennuslupiin on liitetty hälytysjärjestelmä, joka ilmoittaa viranomaiselle, kun lupa on menossa umpeen.
Vanhoja lupia käydään manuaalisesti läpi, jotta löydetään jo umpeen menneitä ja umpeen menossa olevia lupia.

Lupa pitää laittaa vireille, jotta kaupunki ei ala tekemään velvoiteasioita!

Uusissa rakennusluvissa sovelletaan nykyisin voimassa olevia määräyksiä, asemakaavaa ja lakia.
Vanhojen rakennusten kohdalla tilannetta katsotaan tapauskohtaisesti. Tarkistellaan viimeistä luvan mukaista tilannetta ja verrataan muutoksia siihen. Selvitys on tehtävä hyväksytyn rakennesuunnittelijan toimesta rakenteista, ilmanvaihdosta, muusta tekniikasta – onko yhä toimivia: paljon on vielä rakennuksella käyttöikää.

Jos on epäselvyyttä omasta rakennusluvasta, voi kysyä omasta luvasta rakennusvalvonnasta (osoite, rakennustunnus tarvitaan). Tiedustelut Valtteri Suontaustalle tai rakennusvalvonnan yleiseen sähköpostiin rakennusvalvonta@hel.fi

 

Jäsenille tiedoksi

  • Toimi heti, tarkista lupasi voimassaolo ja hae uutta ennen kuin se vanhenee.
  • Mikäli saat rakennusvalvontapalveluilta postia on jo kiire!!
  • Yhdistys pyrkii auttamaan jäsenistöä mm. rakennesuunnittelijan löytämisessä.
  • Seuraa yhdistyksen nettisivuja tai ota yhteys hallitukseen: info@malminseudunyritysyhdistys.fi

 

MALMINSEUDUN YRITYSYHDISTYS
Hallitus