Malminseudun Yritysyhdistys ry

- EDUNVALVONTAA JA VERKOSTOITUMISTA -

Puheenjohtajalta

Pitkän linjan toimintaa

YRITTÄJIEN ASIALLA

Malminseudun Yritysyhdistys perustettiin 1980-luvun loppupuolella ajamaan Tattarisuon teollisuusalueen yrittäjien asioita. Pian toiminta laajeni käsittämään muunkin Koillis-Helsingin. Pitkäjänteistä työtä on tehty etenkin Tattarisuon alueen hyväksi sydämellä ja ansiokkaasti ja työ on myös kantanut hedelmää. Viime vuosien tärkeitä tavoitteitamme oli taata Tattarisuon yrittäjien toimintamahdollisuudet myös pitkällä tähtäimellä sekä alueen ilmeen yleinen siistiytyminen. Yhteistyössä vuokranantajan, Helsingin kaupungin, kanssa pystyimme tarjoamaan yrittäjille vuokra-ajan jatkon aina 2047 asti. Näin mahdollistetaan alueen yrittäjien investoinnit yritystoiminnan kehittämiseksi. Pitkät vuokra-ajat velvoittavat samalla vuokralaisia pitämään tonttinsa siistinä, joka osaltaan parantaa alueen yleisilmettä.

Kaikkia yritysyhdistyksen hallituksen asettamia tavoitteita ei toki vielä ole saavutettu, mutta niissä on otettu hyviä harppauksia eteenpäin. Näitä tavoitteita ovat muun muassa hylättyjen ajoneuvojen saaminen pois teollisuusalueen kaduilta, tietoliikenneyhteyksien parantaminen valokuitujen avulla, ympäristöasioiden huomioiminen ja alueen yleisen ilmeen kohentaminen. Viime vuonna kaupungin toimijoiden kanssa pidetyn positiivisen palaverin jälkeen on muun muassa vesakoituneet ojat raivattu sekä isot roskat poistettu. Tulos on selvästi nähtävissä, kun ojat ovat puhtaat, eikä ylimääräisiä kodinkoneita tai muuta vastaavaa jätetä ojien pusikoihin. Yhdistyksen hallituksen ja kaupungin välistä yhteistyötä on tarkoitus edelleen jatkaa ja kehittää.

Yhdistys on toiminut omien mahdollisuuksien mukaan Malmin lentokentän säilyttämisen puolestapuhujana. Uutena haasteena on nopeassa tahdissa muuttuva Malmin keskusta-alue ja yritystoiminnan jatkumisen edellytysten turvaaminen muutoksen kourissa ja sen jälkeen. Peräänkuulutamme yhdistyksen alueella sijaitsevia jäsenyrityksiämme aktiiviseen vuoropuheluun hallituksen kanssa mahdollisten epäkohtien esiintuomiseksi.

Kalenterimme teemme jälleen ensi vuodeksi jäsenistöllemme, se on myös mainio yhteystietoluettelo teollisuusalueen yrityksistä. Koronaepidemia on kurittanut yhdistyksen jäsenyrityksiä, mutta tilanne on paranemassa. Kesää kohden mennään valoisissa tunnelmissa.

Toivon kaikille jäsenyrityksillemme menestystä ja rentouttavaa kesää!

Lisbet Sipilä Malminseudun Yritysyhdistys
Puheenjohtaja Lisbet Sipilä. Kuva: Teija Loponen

Lisbet Sipilä
puheenjohtaja

Malminseudun yritysyhdistys

MSY:n matka Baden-Badeniin 2019
MSY:n matka Baden-Badeniin 2019