Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Yleistä

Vuoden aikana pyritään aktiiviseen toimintaan kaikilla toimintasektoreilla sekä jäsenmäärän kasvattamiseen ja jäsenten toimintaedellytysten parantamiseen.

Järjestötoiminta

Pyritään nostamaan jäsenmäärää. Jäsenhankintaa suoritetaan koko Koillis-Helsingin alueella (postinumerot 00700-00790).

Seurataan kaava- ja liikennesuunnittelua ja annetaan lausunnot kaupunkisuunnitteluvirastolle kommentoitaviksi tulleista asemakaavaehdotuksista.

Suunnitellaan alueen yritysluettelo / toimintahakemisto yhteistyössä Koillis-Helsingin Lähitieto Oy:n kanssa. Hankitaan luetteloon jäsenistöä hyödyntäviä artikkeleita.

Päivitetään yhdistyksen kotisivut. Kotisivujen ajan tasalla pitämisestä vastaa Anu Pelkonen Fiilispaja Oy.

Pidetään yhteyttä kaupunginosayhdistyksiin, kaupunkisuunnittelu-, kiinteistö- ja rakennusvirastoihin, pysäköinninvalvontaan sekä muihin alueella toimiviin yhdistyksiin ja liiketalousopisto Perhoon (Helmi). Pyritään osallistumaan kaupunginosayhdistyksen tapahtumiin jakamalla niissä tietoa yhdistyksen toiminnasta ja jäsenistä.

Tuetaan kaupungin elinkeinopäällikköä hänen tavoitteissaan tehdä Helsingistä Suomen yritysmyönteisin kaupunki.

Yhdistys järjestää jäsenistölleen mm. verkostoitumis- ja virkistymismatkan Italiaan syksyllä.

Syksyllä järjestetään ensiapukurssi, joka toimii samalla direktiivien mukaisena koulutuspäivänä kuljetusyrittäjille ja Malmin VPK:lle.

Tehdään vuoden 2018 seinäkalenteri, jonka jäsenyrittäjät saavat ja josta voi varata ilmoitustilaa.

Ollaan mukana Malmin Päivä- tapahtumassa.

Keväälle suunnitellaan siivoustalkoot Tattarisuon lähistölle.

Tattarisuon opastaulu pidetään ajan tasalla Helsingin kaupungin rakennusviraston kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Käytännön toimista vastaa tällä hetkellä yhteistyösopimuksen mukaisesti Merkas Oy (puh: 09 389 4783, s-posti: merkas.oy@kolumbus.fi)

Valitaan vuoden 2017 malmilainen yrittäjä, joka julkistetaan ja palkitaan kevätkokouksessa.

Hallinto

Yhdistyksen käytännön toiminnasta vastaa hallitus, joka kokoontuu tarpeen mukaan noin kuusi kertaa vuoden aikana. Sääntömääräinen vuosikokous ajankohtaisine esitelmineen pidetään keväisin erikseen ilmoitettuna ajankohtana.

Helsinki 9.3.2017

Hallitus

 

 

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page