TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

Hallinto

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 21.3.2017

Paikka: Perho-Liiketalousopisto. Hallitus kokoontui seitsemän kertaa.

Hallituksen kokoonpano oli seuraava: Lisbet Sipilä, Kauko Koskinen, Esa Laine, Kai Malmgren, Eila Lohilahti, Kari Uuksulainen, Seppo Hiekkaranta, Tapani Holm, Hannu Laaksonen,  Jan Andersson, Juha Ojajärvi, Jukka Aro ja Sirpa Ranta.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Lisbet Sipilä, varapuheenjohtajana Juha Ojajärvi. sihteerinä Eila Lohilahti ja rahastonhoitajana Sirpa Ranta.

 

Jäsenet

Jäseniä vuoden lopussa oli 163.

Yhdistyksen jäsenmaksu oli 50 €. Erillistä liittymismaksua ei peritty.

Kalenteritoimikunta toimitti vuodelle 2018 kalenterin. Kalenteri jaettiin jäsenille.

Jäsenille lähetettiin tiedotteita sähköpostitse, joissa käsiteltiin Malminseudun alueen asioita.

Yhdistyksen kotisivujen kautta päivitettiin tiedot jäsenistöstä sekä ajankohtaisista asioista.

 

Malminseudun Yrityslehti

Yhdistys teki sopimuksen Koillis-Helsingin Lähitieto Oy:n kanssa liitelehdestä, Malminseudun yritystieto 2017. Yhdistys toimittaa aineistot toimitukseen.

KH Lähitieto myy ilmoituksia lehteen. Yhdistys tiedottaa asiasta jäsenilleen.

 

Edunvalvonta

Malminseudun yrittäjien aseman parantamiseksi yhdistyksen edustajat kävivät neuvotteluja  eri tahojen kanssa.

Malmin lentokentän ja Tattarisuon teollisuusalueen säilyminen ovat olleet yhdistyksen yksi tärkeistä asioista.

Työryhmä Andersson-Aro-Ojajärvi-Koskinen-Laavainen ovat pitäneet palaverejä kaupungin virkamiesten kanssa vuokrasopimusten jatkoa ajatellen. Neuvottelut jatkuvat.

Kauko Koskinen on tehnyt valtuustoaloitteen vuokrasopimusten jatkamisesta.

Tattarisuon yrittäjille ja tonttien haltijoille lähetettiin kirje, jossa kutsuttiin kaikkia alueen siivoustalkoisiin. Talkoolaisille tarjottiin juomia ja hernekeittoa.

Malmilaiseksi yrittäjäksi valittiin Kuntoutus-Karppinen Oy:stä Harri Karppinen.

 

Muuta

 Yhdistys on suunnitellut yhdessä Perho-Liiketalousopisto kanssa yhteistyöstä eri kurssien muodossa.

28.9.-1.10.2017 välisenä aikana teimme syysmatkan Italiaan ja samalla teimme retken Fassin nosturitehtaalle Jan Anderssonin isännöimänä.

Matkalla oli 20 henkilöä.

 

Muistamiset

Muistettiin Esa Laineen 70-vuotispäivää ja Sirpa Rannan 60-vuotispäivää sekä Kai Malmgrenin 50- vuotispäivää.

 

Hallitus