TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

Hallinto

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 22.3.2016.

Paikka: Liiketalousopisto Helmi. Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa.

Hallituksen kokoonpano oli seuraava: Lisbet Sipilä, Kauko Koskinen, Esa Laine, Eila Lohilahti, Kari Uuksulainen, Seppo Hiekkaranta, Tapani Holm, Hannu Laaksonen, Jan Andersson, Juha Ojajärvi, Kai Malmgren, Jukka Aro ja Sirpa Ranta.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Lisbet Sipilä, varapuheenjohtajana Eila Lohilahti, sihteerinä ja rahastonhoitajana Sirpa Ranta.

 

Jäsenet

Jäseniä vuoden lopussa oli 163.

Yhdistyksen jäsenmaksu oli 50 €. Erillistä liittymismaksua ei peritty.

Kalenteritoimikunta toimitti vuodelle 2017 kalenterin. Kalenteri jaettiin jäsenille.

Jäsenille lähetettiin tiedotteita sähköpostitse, joissa käsiteltiin Malminseudun alueen asioita.

Anu Pelkonen Fiilispajasta on ylläpitänyt yhdistyksen kotisivuja.

 

Malminseudun Yrityslehti

Yhdistys jatkoi sopimusta Koillis-Helsingin Lähitieto Oy:n kanssa liitelehdestä.

 

Edunvalvonta

Yhdistys on ollut yhteistyössä kaupungin eri tahojen kanssa Tattarisuon pysäköinnin, ja siisteyden tilasta. Yhteistyössä ovat olleet mm. Pekka Holopainen sekä Otto Kuitunen.

Leena Terhemaa rakennusvirastosta on vieraillut kokouksessamme keskustelemassa Tattarisuon alueen siisteydestä ja pintavesiongelmasta.

Yhdistys on ollut aktiivisesti mukana alueen yleiskaava-asiassa. Jan Andersson on tehnyt vastineen yleiskaavaluonnokseen. Kauko Koskinen on tehnyt valtuustoaloitteen vuokra-aikojen jatkamiseksi. Juhani Kuivalainen on ollut yhteydessä kaupunkiin määräaikaisissa vuokrasopimusasioissa.

Syksyllä yhdistys järjesti Tattarisuon siivouspäivän yhdessä Kuljetusrinki Oy:n kanssa.

Jan Andersson on tehnyt yhdistyksen puolesta sopimuksen Merkas Oy:n kanssa Tattarisuon valotaulun hoidosta.

 

Vuoden yrittäjä

Vuoden 2016 Malmilaiseksi yrittäjäksi valittiin Tuomas Heiman ja Salla Vehma Terästarvike Oy:stä.

 

Muut

Yhdistys järjesti kokousmatkan Irlantiin.  Mukana Dublinissa oli 19 henkilöä.

Yhdistyksen 30-vuotisjuhla järjestettiin10.12.2016. Paikkana oli Wanha Bäckby Vantaalla. Tilaisuudessa oli 56 henkilöä.

 

Muistamiset

Muistettiin hallituksen varapuheenjohtaja Eila Lohilahtea hänen 70-vuotispäivänään.

Malmin lentokentän ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvöstä kiitettiin yhteistyöstä ja hänelle luovutettiin yhdistyksen viiri.

 

 

Hallitus